Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej „RAZEM”

Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej „RAZEM”
62-730 Dobra Skęczniew 58

data utworzenia 18.07.2013 r.
data wpisu do KRS – 8.11.2013 r
Nr KRS 0000484908
Nr konta bankowego:
RBS Malanów o/Dobra 09 8557 0009 2003 0300 2603 0001


Władze Stowarzyszenia

Zarząd
Jasiński Kazimierz – Prezes
Greszko Włodzimierz – Wiceprezes
Kamińska -Tereszkiewicz Sylwia - Wiceprezes
Foluszyńska Ewa – Skarbnik
Olszewska Dorota – Sekretarz

Komisja Rewizyjna
Sobczak Halina –Przewodniczący
Wiśniewska Bożena –Wiceprzewodniczący
Wytlib Monika- sekretarz
 
CELAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

1. Wszechstronna pomoc mieszkańcom domu pomocy społecznej w skęczniewie, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.
2. Wspomaganie zadań statutowych oraz prowadzenie domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszania warunków socjalno-bytowych.
3. Wspieranie osób  starszych, przewlekle psychicznie i somatycznie chorych, udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.
4. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i  umiejętności  osób   starszych  dla  dobra społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej.
5. Tworzenie warunków do uczestniczenia mieszkańców domu pomocy społecznej w życiu społecznym.
6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób zamieszkujących dom pomocy społecznej
7.rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie warunków do integracji w społeczności międzypokoleniowej.
8. Ułatwianie odstępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.
9. Wszechstronna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących dom pomocy społecznej.

 

Copyright dps-skeczniew.pl
Komunikat. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Plików cookies.