MAJÓWKA LATA 60
data publikacji2019-05-23 09:58:34

W dniu 22.05.2019r. w naszym Domu odbyła się "Majówka lata 60" przy muzyce lat 60 oraz pokazem pody z tamtych lat. Był to czas pokazania młodszemu pokoleniu jak ludzie bawili się i ubierali. W majówce udział wzięły panie z zespołu Allebabki, przedstawiły repertuar lat 60. Majówka była zakończeniem 

projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie - Operacja pn. "Jesteśmy sobie potrzebni", mająca na celu: Budowanie tożsamości lokalnej oraz Włączenie społeczne na obszarze działania Turkowskiej Unii Tozwoju - T.U.R. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Założeniem projektu było stworzenie miejsca (budowa altany), które ma służyć temu aby reprezentanci różnych pokoleń mieli okazje ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniem oraz nabywać umiejętności, które niezależnie od wieku, choroby czy statusu materialnego pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalno – społecznym swojej małej ojczyzny. Wyznaczenie miejsca spotkań (ALTANA) da możliwość skorzystania z pobytu na świeżym powietrzu z mobilizacją do aktywności. Powstała altana będzie służyć działaniom zarówno kulturalnym, rekreacyjnym, wypoczynkowym.

Założenia projektu odbyły się na terenie gdzie altana była miejscem, które pozwoliło stworzyć klimat oraz chroniło przed nadmiernym słońcem i deszczem.

Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie zamierza kontynuować integrację międzypokoleniową wśród mieszkańców DPS oraz społeczności lokalnej.

 


Galeria
Copyright dps-skeczniew.pl
Komunikat. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Plików cookies.