SPOTKANIE INTEGRACYJNE
data publikacji2019-03-29 11:12:09

W dniu 20 marca 2019r. odbyło się spotkanie integracyjne w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "RAZEM" w Skęczniewie. Operacja pn. "Budowanie postaw aktywności ekologicznej" -  cel: Promocja i integracja zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju-T.U.R współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społeczność), poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  które miało charakter otwarty, udział wzięli beneficjenci projektu oraz społeczność lokalna. Dzieci z ZSP w Piekarach zaprezentowały inscenizację o tematyce ochrony środowiska.

W tym dniu również zostało posadzonych 200 drzew.

Założenia projektu zostały zrealizowane, działania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rozmowy na temat uzyskanych informacji toczyły się nie tylko podczas realizacji ale również po za zajęciami.

Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej "RAZEM" w Skęczniewie zamierza kontynuować wzmacnianie pozytywnych postaw ekologicznych wśród miezkańców DPS oraz społeczności lokalnej.


Galeria
Copyright dps-skeczniew.pl
Komunikat. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Plików cookies.