Usługi socjalne

Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych związanych nie tylko z problemami materialnymi, ale także psychicznymi i emocjonalnymi.

Pracownicy socjalni w Domu pomocy Społecznej w Skęczniewie służą pomocą wszystkim mieszkańcom, a do ich podstawowych obowiązków należy:
- aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowo przybyłego mieszkańca
- rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców
- pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów wykraczających poza sprawy związane z pobytem w Domu Pomocy
- współdziałanie z personelem medycznym, opiekuńczym, terapeutycznym w zakresie dostosowania rodzaju zajęć do indywidualnych możliwości i zainteresowań podopiecznych
- pomoc w kontaktach z rodzinami oraz instytucjami zewnętrznymi
- prowadzenie dokumentacji mieszkańców.

Copyright dps-skeczniew.pl
Komunikat. Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Plików cookies.